Rada parafialna – Duszpasterska

Cel, zadanie i charakter Parafialnej Rady Duszpasterskiej PRD
Działalność PRD powinna zmierzać do ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających problemów. Do zadań Rady Parafialnej należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalania pracy parafialnej. Zgodnie ze swoją nazwą PRD ma charakter duszpasterski. PRD może omawiać również sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek z duszpasterstwem. PRD ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach parafii, powinien jednak w sumieniu liczyć się z głosem PRD.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA Parafii Narodzenia NMP w Pszowie

Przewodniczący Rady: ks. Proboszcz Andrzej Pyrsz
Wiceprzewodniczący Rady: Paweł Kowol
Sekretarz Rady: Małgorzata Bargieł

Członkowie Rady:
1/ Bargieł Małgorzata
2/ Brzoza Jerzy
3/ Dembowy Maria
4/ Idziaczyk Elżbieta
5/ Kaintoch Jan
6/ Kolorz Marek
7/ Korzonek Marek
8/ Kowol Paweł
9/ Krzystała Czesław
10/ Kściuczyk Mirosław
11/ Kściuczyk Wiesława
12/ Kubala Adam
13/ Kubica Marta
14/ Pośpiech Kazimierz
15/ Pośpiech Mirela
16/ Stopa Wiesław
17/ Szemiel Małgorzata
18/ Tosta Barbara
19/ Tosta Czesław
20/ Witych Dariusz
21/ Witych-Lach Weronika
22/ Zapał Ryszard
23/ Zapał Weronika
24/ Ks. Gojny Tomasz
25/ Ks. Kandziora Adam
26/ Ks. Kuszka Krzysztof
27/ S. Przełożona SS Boromeuszek


Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.