Ochronka

Świetlica Opiekuńcza Gniazdo przy Stowarzyszeniu Pomóżmy Sobie

Świetlica Opiekuńcza Gniazdo działa już od listopada 2004 roku przy Stowarzyszeniu Pomóżmy Sobie. Pomieszczenia świetlicy znajdują się w Pszowie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 (plac probostwa).

Działalnością wychowawczo-opiekuńczą objętych jest w niej przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) 25 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Etatowym pracownikom pomagają wolontariusze (starsza młodzież i doświadczeni pedagodzy, studenci). W serdeczniej i przyjaznej atmosferze dzieci spędzają w świetlicy czas – odrabiają zadania domowe, uczestniczą w zajęciach plastycznych, teatralnych, sportowych, muzycznych oraz wyrównawczych, dzięki którym mogą rozwijać własne zainteresowania. W czasie zajęć podopieczni otrzymują posiłek. W świetlicy organizowane są różne uroczystości, takie jak:

spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet Dzień Matki, Dzień Dziecka.

Zapraszane są na nie liczni goście ( matki z młodszym rodzeństwem dzieci, ksiądz proboszcz, nauczyciele szkolni, sponsorzy, władze miasta).

Co roku z okazji świąt Wielkiejnocy oraz Bożego Narodzenia na placu kościelnym przy Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie organizowane są jarmarki.. Pozyskiwane na nich pieniądze przeznaczane są na wyjazdy wakacyjne uczestników świetlicy.


Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.