Sakrament małżeństwa

NAUKI PRZEDŚLUBNE W DEKANACIE PSZÓW

  1. 17 i 24  WRZEŚNIA  2018 – / w Domu Parafialnym przy Straży Pożarnej o godz. 19.00 / – PSZÓW par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
  2. 26 i 27 PAŹDZIERNIK 2018 / godz. 18.30 w Domu Parafialnym / KOKOSZYCE  par. Niepokalanego Serca Maryi
  3. 19 i 20 LISTOPADA 2018 – / godz. 18.00 / Dom Parafialny / ZAWADA par. Podwyższenia Krzyża Św.
  4. 14 i 15 GRUDNIA 2018 – / godz. 19.00 / SZCZERBICE / par. św. Maksymiliana Kolbe

Obecność na spotkaniach dokonuje się bez wcześniejszego zapisu i jest bezpłatna.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA:

-Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.

-Aktualne metryki chrztu z aktualną datą wystawienia.

-Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.

-Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.

-Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.

-Nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią.

-Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

W przypadku osób, które nie ukończyły katechezy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej, obowiązuje katechumenat przedmałżeński (cykl 10 spotkań). Katechumenat prowadzony jest przez ks. Adama Kandziorę, w każdy piątek, o godz. 19.00, w salce GCI (salka obok probostwa).

Protokoły przedmałżeńskie są spisywane po wcześniejszym uzgodnieniu w dniach:

 

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH NA 2018 ROK W BAZYLICE W PSZOWIE:

niedziela – 4 listopada, godz. 15:00

Początek w Domu Parafialnym o godz. 15.00 /przy Straży Pożarnej w Pszowie/, potem Msza św. w Bazylice.

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Czynna w Parafii pw. św. Jerzego w Rydułtowach w każdy czwartek po wcześniejszym umówienieniu.
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do środy godzinach 17:00 – 19:00 pod nr telefonu: 731 556 193


Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.