Sakrament małżeństwa

NAUKI PRZEDŚLUBNE I DNI SKUPIENIA W DEKANACIE PSZÓW

CZERNICA par. NMP Królowej Polski
nauka przedślubna: 26 STYCZNIA, g. 11.00
dzień skupienia: 27 STYCZNIA, g. 16.00

RYDUŁTOWY par. św. Jerzego ( oratorium św. Józefa)
nauki przedślubne: 15 LUTEGO, g. 19.00 i 16 LUTEGO, g. 18.00
dzień skupienia: 17 LUTEGO, g. 15.00

KRZYŻKOWICE par. Najświętszego Serca Pana Jezusa
nauki przedślubne: 15 i 16 MARCA, g. 18.30
dzień skupienia: 17 MARCA, g. 15.00

ORŁOWIEC par. MB Uzdrowienia Chorych
nauki przedślubne: 26 i 27 KWIETNIA, g. 17.30
dzień skupienia: 28 KWIETNIA, g. 15.00

SYRYNIA par. św. Antoniego
nauki przedślubne: 6 i 13 MAJA, g. 19.00
dzień skupienia: 5 MAJA, g. 16.00

GASZOWICE par. Opatrzności Bożej
nauki przedślubne: 14 CZERWCA, g. 19.00 i 15 CZERWCA, g. 18.00
dzień skupienia: 16 CZERWCA, g. 12.00

LIPIEC –  WAKACJE

SIERPIEŃ – WAKACJE

PSZÓW par. Narodzenia NMP (Dom Parafialny przy Straży Pożarnej)
nauki przedślubne: 16 i 23 WRZEŚNIA, g. 19.00
dzień skupienia: 15 WRZEŚNIA g. 17.00 (Bazylika)

KOKOSZYCE par. Niepokalanego Serca NMP (Dom Parafialny)
nauki przedślubne: 25 i 26 PAŹDZIERNIKA, g. 18.30
dzień skupienia: 27 PAŹDZIERNIKA, g. 15.00

ZAWADA par. Podwyższenia Krzyża św. ( Dom Parafialny)
nauki przedślubne: 18 i 19 LISTOPADA, g. 18.00
dzień skupienia: 17 LISTOPADA

SZCZERBICE par. św. Maksymiliana Kolbe
nauki przedślubne: 13 i 14 GRUDNIA g. 19.00
dzień skupienia: 15 GRUDNIA, g. 11.00

Obecność na spotkaniach dokonuje się bez wcześniejszego zapisu i jest bezpłatna.

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA:
– Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
– Aktualne metryki chrztu z aktualną datą wystawienia.
– Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.
– Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
– Nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią.
– Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.
Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

W przypadku osób, które nie ukończyły katechezy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej, obowiązuje katechumenat przedmałżeński (cykl 10 spotkań). Katechumenat prowadzony jest przez ks. Adama Kandziorę, w każdy piątek, o godz. 19.00, w salce GCI (salka obok probostwa).

Protokoły przedmałżeńskie są spisywane po wcześniejszym uzgodnieniu w dniach:

czwartek  (ks. Proboszcz)

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Par. św. Jerzego RYDUŁTOWY
Czynna w każdy czwartek po wcześniejszym umówieniu.
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do środy godzinach 17:00 – 19:00 pod nr telefonu: 731 556 193

Par. św. Maksymiliana Kolbe SZCZERBICE
W 2. czwartek miesiąca 18.00 – 19.00, tel. 663 358 688

 

 


Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.